One Response

  1. Po co jest NATO? « Maciej Rózga March 20, 2011 at 1:04 pm |

    [...] marca o 20:54 Fidel Castro zanotowa? swoje refleksje zatytu?owane „Certyfikat Dobrego Post?powania”. Tekst jest bardzo ciekawy dlatego serdecznie go polecam. Je?li znajd? czas przet?umacz? [...]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.